Vluchtelingenwerk

De komst van vluchtelingen naar Europese landen zorgt voor veel drukte. De toestroom van vluchtelingen is groter dan verwacht. Hierdoor zijn voorzieningen die de mensen door de overheid wordt geboden in de noodopvangplaatsen en AZC’s niet altijd optimaal. In Utrecht zetten veel sportverenigingen zich in voor vluchtelingen door hen (sport)faciliteiten te bieden. Ook Ladyfit draagt een steentje bij aan deze activiteiten.

Sportaanbod
Het aanbod voor vluchtelingen in Utrecht beweegt mee met wat nodig is en wat de verenigingen kunnen bieden. In samenwerking met Harten van Sport en Stichting Taekrosa hebben mannen die in de jaarbeurs verbleven lessen taekwando kunnen volgen bij Ladyfit. Momenteel worden er voor mannen op onregelmatige basis activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld door studenten, in de vorm van beweeglessen of muziek. Het aanbod voor vrouwen is op regelmatige basis. Omdat Ladyfit een sportvereniging voor vrouwen en door vrouwen is, kunnen zij gemakkelijker aansluiten bij de reguliere lessen. Vrouwen kunnen terecht bij een aantal reguliere lessen die samenvallen met de kinderactiviteiten (kids-aerobics). Zo kunnen moeders en kinderen bij ons terecht op woensdag vanaf 15.30 en zondag vanaf 11.00.
studentensportvluchtelingen

Inzamelingen
Naast de sportactiviteiten is een groep vrijwilligers gestart met de inzameling van spullen. Door bezoeken aan de noodopvang en het verwelkomen van een grote groep vrouwen en kinderen op 11 december tijdens een georganiseerde maaltijd zijn er contacten met vluchtelingen ontstaan. Arabisch sprekende vrijwilligers staan in nauw contact met vrouwen uit de noodopvang en kunnen gedegen hulp bieden. Vrijwilligers gebruiken hun netwerk voor de inzameling van spullen en fungeren door het nauwe contact met de vluchtelingen als bemiddelaars met organisaties, bijvoorbeeld Welkom in Utrecht. Zo ontstaat er een goed beeld van wat mensen nodig hebben.

Werkwijze
Er verblijven momenteel meer dan 500 mensen in de noodopvang in Utrecht. Voor een ordelijk verloop van schenkingen en donaties is er een systeem bedacht waarbij voor iedere categorie goederen (voedsel, kleding, medicijnen, speelgoed, etc.) een vluchteling uit de noodopvang fungeert als contactpersoon. Zij brengen in kaart welke spullen voor welk gezin nodig zijn en helpen bij de verdeling. De overdracht van spullen verloopt niet via COA, zij kunnen hier geen bemiddelende rol in spelen. Voor het afleveren van spullen wordt een afspraak gemaakt met de juiste contactpersoon. Buiten de opvang worden de goederen overgedragen.

Wat is er nodig?
De afgelopen weken zijn er diverse spullen ingezameld en overgedragen aan de mensen: babykleding, babyuitzet, koffers, kleding, ondergoed en zelfs (kinder)fietsen. We hebben veel mensen blij gemaakt met spullen. Na de vluchtelingen in Utrecht te hebben voorzien van spullen waren er dan ook veel goederen over. Deze zijn naar de opvang in Nijmegen gebracht. Omdat veel mensen geholpen zijn met spullen wordt deze inzameling van goederen afgesloten.

Aan groenten en fruit is een structureel tekort in de noodopvang. In 2016 werd de focus gelegd op de inzameling van voedsel, dit gebeurde op drie manieren:

1. Met de hulp van Time to Help werd één keer per twee weken een voedselpakket verzorgd. De voedselpakketten zijn bedoeld voor 450 mensen in de opvang.

2. Weldoeners werden gekoppeld aan gezinnen in de noodopvang om hen te ondersteunen door (twee)wekelijks boodschappen voor hen te doen. Mensen zijn erg geholpen met een pakket van bananen, tomaten, komkommer en iets lekkers voor de kinderen.

3. De inzameling van groente en fruit onder mensen die graag een keer willen helpen. Op vrijdag 4 maart werd een inzamelingsmoment georganiseerd bij Ladyfit in Kanaleneiland. Van 15.30 tot 21.00 kon men een gezonde donatie brengen. De spullen werden verzameld, gesorteerd en vervolgens uitgedeeld.