Ladybusiness

Het project Ladybusiness is voortgekomen uit de wens en inzet van vrijwilligers om vrouwen in beweging te brengen op de arbeidsmarkt. Gedurende 2014 en 2015 zijn twee groepen vrouwen opgeleid om te starten als zelfstandig ondernemer.

Het volgende artikel komt uit het E-boek door MOVISIE van mei 2015.

Financieel zelfstandig met Ladybusiness
Buurtkracht speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de
arbeidsparticipatie van vrouwen. Mooi voorbeeld is Ladybusiness, het
Utrechtse initiatief waar allochtone vrouwen met weinig kansen op
de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen een eigen onderneming te
starten. Belangrijke motor achter de financieel zelfstandige Business
School is sport.
Veel allochtone vrouwen in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht
komen er meerdere keren per week: Ladyfit. De vrouwenvereniging gebruikt
sport om vrouwen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Op een
gegeven moment vindt een groep gelijkgestemden elkaar rondom het thema
‘werk’. Al snel gaat het gesprek over arbeidsparticipatie. In het bijzonder: de
kansen van allochtone vrouwen als zelfstandig ondernemer. Sommige vrouwen
zijn financieel kwetsbaar, hebben geen of weinig inkomen. Anderen hebben
schulden of zijn afhankelijk van een uitkering of hun partner. Duidelijk is
dat de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende aansluit bij hun mogelijkheden.
De vrouwen nemen het heft in eigen hand en lanceren Ladybusiness, mede
mogelijk gemaakt door Ladyfit.

Waarom dit krachtproject?
Allochtone vrouwen met weinig kansen op de arbeidsmarkt die
graag een eigen onderneming willen starten, missen vaak de
aansluiting met bestaande instanties. In groepsverband halen ze
vaak het beste uit zichzelf en elkaar naar boven, zo blijkt uit het
Utrechtse initiatief Ladybusiness waar deelnemers samen draagvlak
voor hun plannen creëren met hulp van (professionele) contacten
in de wijk.

Blanke mannen in krijtstreeppak
De vrouwen achter Ladybusiness zijn enthousiast en gemotiveerd, willen
graag een eigen onderneming starten. Sommigen hebben een talent voor
organiseren, anderen voor schrijven of het maken van kleding. Tijdens de
opstartfase krijgen vrijwilligers taken toebedeeld die passen bij hun interesses.
De groep is erg divers qua talenten en interesses, maar ook qua culturele
achtergrond. Meryem Arbib, een van de initiatiefneemsters, verwoordt het als
volgt: “Ons project draagt bij aan het idee dat ondernemen niet alleen iets is
voor blanke mannen van middelbare leeftijd in een krijtstreeppak.”
Afleveren groepsproduct
Ladybusiness krijgt langzamerhand meer vorm. Een aantal vrijwilligers buigt
zich over het projectplan. Ideeën worden concreter, net als de gesprekken
over inhoud en vorm van het initiatief. “Het schrijven van het projectplan zat
vol technische en persoonlijke leermomenten”, vertelt Janneke Zerner van
Ladybusiness. “Zo leerden we welke elementen een projectplan moet bevatten en
waar aan te denken bij het werven van fondsen. Ik was gewend om alleen te
werken, maar deed door dit schrijfproces ervaring op in het afleveren van een
groepsproduct.”

Succesvolle subsidieaanvragen
Een ander belangrijk aspect in de opzet van Ladybusiness is het zoeken en
vinden van relaties en contacten in de wijk, zoals de gemeente, UWV en het
ROC. Uiteindelijk wil Ladybusiness met steun uit de wijk de Business School
mogelijk maken. Ervaren en minder ervaren vrijwilligers bereiden samen
de gesprekken voor, denken na over doel en verloop. Sommige vrijwilligers
gaan uit van een groepsgewijze aanpak, daarbij geholpen door vrijwilligers
met ervaring op het gebied van partnergesprekken zoals de bestuursleden
van Ladyfit. Met succes. Niet alleen wordt gehoor gevonden bij verschillende
wijkpartners, ook subsidieaanvragen bij onder meer het Oranje Fonds en het
VSBfonds zijn succesvol. Ladybusiness is klaar voor de start en gaat live met
behulp van adviesbureau Lisaan.
Stevige portie doorzettingsvermogen
Ladybusiness speelt met haar uitgebalanceerde aanbod in op een concrete
behoefte. Dat is meteen haar kracht. Deelnemers kunnen er terecht voor
workshops, individuele coaching, intervisie, begeleiding, maar ervaren ook
de motiverende werking van teamwork. Dit in tegenstelling tot bestaande
instanties die door een niet passend aanbod als hoogdrempelig worden ervaren.
Belangrijk ook is de betrokkenheid van rolmodellen, bijvoorbeeld van
succesvolle vrouwelijke ondernemers. En: vrouwen die deelnemen aan
Ladybusiness hoeven niet alles alleen te doen. Zeker niet als ze een goed idee
hebben en beschikken over een stevige portie doorzettingsvermogen.

Buurtkracht versterken? Ladybusiness!
1. Draagvlak creëren
Geef elkaar de ruimte in de eerste fase van een project. Ieders inbreng,
wensen en ideeën zijn welkom om te komen tot een breed gedragen
initiatief.
2. Plannen op papier
Laat deelnemers meeschrijven aan het projectplan. Dit schept gedeelde
verantwoordelijkheid.
3. Contacten leggen in de wijk
Laat deelnemers vooraf nadenken over het gewenste verloop en doel van
gesprekken met (potentiële) partners. Schakel desgewenst vrijwilligers met
ervaring op het gebied van partnergesprekken in om anderen op weg te
helpen.

Startende bewondernemers
In meerdere plaatsen is sprake van vormen van startende
ondernemingen door bewoners zoals Ladybusiness. Ander voorbeeld is
de Lucascommunity in Amsterdam West met de door hun genoemde:
‘Bewondernemers’. Uitwisseling en onderling leren van deze
initiatieven kan bijdragen tot verder succes en uitbouw.