Happy Hour

Happy Hour bij Ladyfit betekent gezelligheid en lekkere hapjes. Happy Hour is een terugkerende gebeurtenis die in 2013 is geïntroduceerd door een groep vrijwilligers: om elkaar beter te leren kennen en gezelligheid voor iedereen binnen de vereniging te bevorderen.

Wat wij graag bereiken tijdens een Happy Hour is dat iemand met een glimlach naar huis gaat en Ladyfit niet alleen verbindt aan sporten maar ook aan gezelligheid.

Het elkaar leren kennen op een informele manier brengt diverse voordelen met zich mee: het is een activiteit om vrijwilligers en leden te betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging.

De organisatie van Happy Hour wordt door verschillende vrijwilligers opgepakt, vaak in samenwerking met een van de balievrijwilligers. Hoewel Happy Hour bestaat uit kletsen en lekker eten wordt soms de koppeling gemaakt met informatieoverdracht vanuit de vereniging of een thema waar desbetreffende organisator affiniteit mee heeft.