Gezonde Taal!

Het project GEZONDE TAAL!: ouderen gezond en taalvaardig door verbinding in de wijk voor oudere migranten is een initiatief van Taal doet meer in samenwerking met Ladyfit, Bibliotheek Utrecht en Het Begint met Taal. Het project is als winnaar uit de bus gekomen van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016.

Met de methode van Gezonde Taal! komen migrantenouderen met elkaar in gesprek en verbeteren ze hun taal en gezondheidsvaardigheden. Taal doet meer leidt hiervoor vrijwillige taalcoaches op en begeleidt ze om migrantenouderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

De aanpak bestaat uit verschillende acties. De belangrijkste basis is dat we samen met de ouderen in de wijk en de zorgprofessionals willen werken naar een duurzame aanpak op het gebied van taal en gezondheid. Het moet draaien om informatie en aandacht voor thema’s waar de ouderen behoefte aan hebben. Taal doet meer vervult de projectleidersrol in het project en is daarmee verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en afstemming. Ook zorgen zij voor de ontwikkeling van lesbrieven, voor het opleiden van taalvrijwilligers en koppeling aan cursisten.


gezonde-taal


Ladyfit heeft een groot bereik onder migrantengroepen en richt zich op het werven van deelnemers en geeft mede inhoudelijk vorm aan themabijeenkomsten. Vanuit themabijeenkomsten kunnen deelnemers doorstromen naar taalgroepen.

De vereniging zet zich in om het belang van bewegen te koppelen aan voorlichting over gezondheidsthema’s. Een eerdere samenwerking met Taal doet meer is voor beide partijen succesvol gebleken. Samen willen de organisaties de kracht van de combinatie bewegen en laagdrempelige thema’s rond gezondheid, verder uitwerken in een regulier aanbod. Een voorbeeld is het organiseren van een kids, moeders en oma-middag, met sport (voor kids, moeders én oma’s), voorlezen en voorlichting rond gezonde voeding.