DOE MEE

Voor het project DOE MEE kreeg Ladyfit een bijdrage van Kansfonds (voorheen Skanfonds) voor het coachen en begeleiden van leden bij het organiseren van themabijeenkomsten binnen de vereniging. Thema’s waar mee leden dagelijks worden geconfronteerd. De actieve vrijwilligers werden begeleid in het opzetten van deze activiteiten.

Gedurende het projectjaar werden trainingsbijeenkomsten georganiseerd met als doel deskundigheidsbevordering van vrijwilligers binnen de vereniging: gespreksvoering tijdens het sporten om interesse te peilen en op te wekken, het plannen van activiteiten, een werkwijze ontwikkelen die past bij het gekozen thema en de groep vrouwen en het omzetten van ideeën in resultaten.