Projecten

Project: “Een arm om je schouder”

Een project van vrouwen voor vrouwen.

Projectcoördinator Soumaya

Voor informatie is Soumaya telefonisch bereikbaar op dinsdagochtend van 10.30 – 12.00 uur bel naar Ladyfit 030 294 28 25 of kom langs op dinsdagochtend op de Grebbeberglaan 9 b 2e verdieping tussen 10.30 en 12.00 uur, of stuur een mail naar info@ladyfit.nl

Ladyfit coaches begeleiden vrouwen voor wie het moeilijk is om in “beweging” te komen.

De vrouwen worden proactief uitgenodigd om in beweging te komen.

In letterlijke en figuurlijke zin.

  1. Ze gaan samen sporten.
  2. De vrouwen worden individueel ondersteund en in groepsverband om te sporten
  3. De vrijwilligers nodigen hen uit deel te nemen aan de workshops en clinics over gezonde leefstijl en je goed voelen
  4. Samen nemen ze deel aan projectactiviteiten

Project: ” Ambassadeurs Gezond Leven

De Ambassadeurs

De Ambassadeurs Gezond Leven zijn een groep vrouwen die gaan voor een prettig leefbare en gezonde wijk! Prettig en gezond leven in onze eigen wijk, dat willen we allemaal. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel gezinnen, mensen, kampen met gevoelens van eenzaamheid, stress, zorgen en onzekerheid over de toekomst. En niet iedereen vindt zijn/haar weg om deze zorgen te delen of de benodigde hulp te organiseren. Om deze reden is Ladyfit in 2020 gestart met het project Ambassadeurs Gezond Leven. De kerngroep van Ambassadeurs Gezond Leven zijn opgeleid op het gebied van de Positieve Gezondheid tijdens het voorgaande project ‘Gezinnen in hun kracht’. Sindsdien blijft de groep groeien met vrouwen die positieve ervaringen willen creëren, groeien, en zich blijven ontwikkelen.

De ambassadeurs komen één keer per week samen om uitdagingen in de wijk te bespreken, van en met elkaar te leren, en om activiteiten voor de wijk te organiseren. De vrouwen  hebben een goed beeld wat er in de wijk speelt, veel connecties met bewoners en kennis van de organisaties in de wijk. Wat deze groep bijzonder maakt is dat ze laagdrempelige hulp bieden, goed bereikbaar zijn en open staan voor alle vragen. Door hun onafhankelijkheid slagen ze erin een veilige ruimte (‘safe spaces’) te realiseren. De zorg die de vrouwen bieden ontstaat door dichtbij te zijn bij degene die vragen heeft. Hierdoor voelen ze goed aan wat ze voor de persoon kunnen doen. Dit is niet alleen gericht op hulpverlening, maar ook op het bouwen van relaties en ontmoeting.

Doelen

Het project kent meerdere, elkaar versterkende doelen:

  • Het actief ondersteunen van kwetsbare gezinnen in de wijk om hun positieve gezondheid te verbeteren
  • Het verbreden (meer ambassadeurs) en verdiepen (persoonlijke empowerment) van het ambassadeurs netwerk
  • Duurzame borging van de ambassadeurs en hun werk in de wijk

Activiteiten

De ambassadeurs werken aan deze doelen door het bieden van een luisterend oor, het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van sociale activiteiten en het bouwen van bruggen tussen gezinnen en professionals/organisaties in de wijk. Ze laten hun stem horen tijdens bijeenkomsten in de wijk onder meer over ouderbetrokkenheid op scholen, en discriminatie of onrust in de wijk. Ondertussen werken ze hard aan het ontwikkelen van hun eigen competenties om als kernambassadeurs mee te bouwen aan het beoogde zelfstandige netwerk. En zijn er nog zoveel meer plannen in de voorbereiding!

Nieuwe Ambassadeurs: Goed nieuws! We zoeken altijd versterking voor dit mooie project. Vrouwen die zich graag willen inzetten voor een prettig en gezond leefklimaat in de wijk. Die actief aan de slag willen gaan met de genoemde doelen, die graag willen groeien en iets willen betekenen voor de mensen om hen heen.. Kortom, we zoeken

vrijwilligers! In ruil voor je inzet bieden we je mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en wordt je onderdeel van een warm en energiek netwerk.

Heb je belangstelling en wil je een keer kennismaken?

Dat kan op woensdagen tussen 09.30 en 11.30 bij Hart van Noord

E-mailadres: info@ladyfit