Projecten

Kom samen met een Ladyfitmaatje naar Ladyfit

Ladyfit is 1 juli gestart met het project “kom op, we doen het samen”

Misschien denk je al langer: ik zou wel wat meer willen ondernemen. Bijvoorbeeld met iemand wandelen, samen koffie drinken of gezellig even met vrouwen kletsen. Maar je komt er niet toe. Je maakt je zorgen over de kinderen,  je bent vaak moe, heb rugklachten. Je voelt je alleen. Het lukt gewoon niet om iets op te pakken.

Dan is het project Kom op , we doen het samen! misschien iets voor jou.

Bij dit project kun je kennis maken met een Ladyfitmaatje. Met haar kun je een start maken om iets te ondernemen.  Wat kun je van een Ladyfitmaatje verwachten?

 • Zij steunt je bij het starten met b.v. wandelen en fitnessen
 • Dat ze voor een periode wekelijks contact met je opneemt en met  je naar Layfit gaat
 • Dat ze afspraken maakt met je over de activiteiten die je samen gaat doen
 • Een luisterend oor

Wat biedt het project nog meer?

Als je je aanmeld krijg je een startgesprek. Om elkaar te leren kennen en na te gaan wat je kunt doen.

Verder kun je

 • deelnemen aan groepslessen bij Ladyfit; zoals Pilates, Zumba, BBB, Steps, Spining of circuittraining
 • iedere dag komen fitnessen
 • vragen om  een persoonlijk advies van een fysiotherapeut en diëtiste
 • Iedere week meedoen met het vaste koffie-uurtje . Daar kun je met elkaar bespreken wat je graag in het programma wil oppakken
 • Ook deelnemen aan de themabijeenkomsten. Daarin komen verschillende onderwerpen aan de orde.
 • Samen met je maatje activiteiten bezoeken in de wijk.

Door deel te nemen krijg je gratis een lidmaatschap van Ladyfit voor 1 jaar en twee maanden kost het abonnement €10.00  Als je actief hebt deelgenomen aan de eerste twee maanden krijg je korting op je volgende abonnement.

Hoe kun je deelnemen: Je kunt jezelf aanmelden maar ook uitgenodigd worden door een Ladyfitmaatje

Voor informatie mail naar info@ladyfit.nl of bel naar  030 294 28 25 of vraag informatie bij de balie van Ladyfit.

Ambassadeurs gezond leven

Prettig en gezond leven in onze eigen wijk, dat willen we allemaal. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker in deze tijd kampen veel gezinnen, mensen, met gevoelens van eenzaamheid, stress, zorgen en onzekerheid over de toekomst. En niet iedereen vindt zijn/haar weg om deze zorgen te delen of de benodigde hulp te organiseren. Juist om die reden is Ladyfit medio 2020 gestart met het project Ambassadeurs Gezond Leven. De kerngroep van Ambassadeurs Gezond Leven zijn opgeleid tijdens het voorgaande project ‘Gezinnen in hun kracht’ en willen de positieve ervaringen verzilveren, groeien en zich blijven ontwikkelen.

Doelen

Het project kent meerdere elkaar versterkende doelen:

 • Het actief ondersteunen van kwetsbare gezinnen in de wijk om hun positieve gezondheid te verbeteren
 • Het verbreden (meer ambassadeurs) en verdiepen (persoonlijke groei, empowerment) van het ambassadeurs netwerk
 • Duurzame borging van de ambassadeurs en hun werk in de wijk ACTIVITEITEN
 • De ambassadeurs werken aan deze doelen door het bieden van een luisterend oor, het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van sociale activiteiten en het bouwen van bruggen tussen gezinnen en professionals/organisaties in de wijk. Zo is er in samenwerking met DOCK inmiddels elke woensdagochtend een inloop in Hart van Noord. Nu de fysieke ontmoeting tijdelijk lastig is, zijn de ambassadeurs telefonisch bereikbaar voor vragen. Ze laten hun stem horen tijdens bijeenkomsten in de wijk onder meer over ouderbetrokkenheid op scholen, discriminatie of onrust in de wijk. Ondertussen werken ze hard aan het ontwikkelen van hun eigen competenties om als kernambassadeurs mee te bouwen aan het beoogde zelfstandige netwerk. En zijn er nog zoveel meer plannen in voorbereiding!

CORONA Eerlijk is eerlijk, de corona pandemie maakt het de vrouwen in het netwerk niet makkelijk. Hun handelsmerk is immers warme (fysieke) contacten, het gesprek en het bouwen aan relatie en vertrouwen. Toch vormen zij zelfs (juist?) in deze uitdagende tijd een rots in de branding voor mensen om hen heen en blijven zij zich inzetten voor de doelen van het project.

Nieuwe ambassadeurs Goed nieuws! We zoeken versterking voor dit mooie project. Vrouwen die zich graag willen inzetten voor een prettig en gezond leefklimaat in de wijk. Die actief aan de slag willen gaan met de genoemde doelen, die graag willen groeien en iets willen betekenen voor de mensen om hen heen. Kortom, we zoeken vrijwilligers! In ruil voor je inzet bieden we je (geheel gratis) een mooie opleiding en wordt je onderdeel van een warm en energiek netwerk. Belangstelling? Bekijk hier de vacature tekst.

Wil jij meer weten van dit project mail dan naar info@ladyfit.nl of bel naar 030 294 28 25