Ladyfit

In 2001 werd door Jamila Achahchah de aanzet gegeven tot wat later Sportvereniging Ladyfit zou worden. In samenwerking met Stichting Image Support lanceerde Achahchah een project dat sport laagdrempelig en toegankelijk maakte voor vrouwen in en rondom de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een kleurrijke wijk bestaande uit vrouwen die onvoldoende bediend en bereikt werden door het reguliere aanbod van sportscholen. Twee jaar later groeide dit kleinschalige project uit tot een volwaardige sportvereniging met een breed aanbod van sportieve activiteiten.

Dankzij de unieke formule waarbij sport enerzijds aangewend wordt als doel en anderzijds als middel tot maatschappelijke participatie, heeft de vereniging van meet af aan kunnen rekenen op groot maatschappelijk draagvlak. Dit heeft geresulteerd in steun van de overheid en diverse organisaties die sport stimuleren onder vrouwen en meisjes.

In 2006 werd Ladyfit bekroond met de Richard Krajicek Foundation Award. Deze prijs eert activiteiten die méér dan alleen sport en spel beogen. Het meisjesvoetbalteam van Ladyfit won deze prijs door volgens de jury ‘een doorbraak in sport’ te betekenen voor meisjes uit diverse minderheidsgroeperingen en met uiteenlopende achtergronden. De winnende formatie telde ruim twintig meisjes van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse komaf. Het team heeft meegespeeld in de regionale KNVB damescompetitie.

Ladyfit blijft ook anno 2016 trouw aan haar idealen. De vereniging wordt nog altijd met dezelfde tomeloze inzet en ongewijzigd enthousiasme vormgegeven. De activiteiten komen tot stand op basis van nauw contact met externe partijen, vrijwilligers, leden en andere betrokkenen. Deze werkwijze voorziet in de vraag naar sportief maatwerk en verklaart de snelle groei van het ledental van Ladyfit.

Ladyfit hoopt ook in de toekomst haar baanbrekende werk voort te zetten. Door loyaal te blijven aan de grondbeginselen van de bijzondere sportvereniging die ze is. Door de behoeften van haar doelgroep te blijven vertalen naar sportieve projecten die de maatschappelijke positie van vrouwen versterken. En door ontmoeting, dialoog en zelfredzaamheid te blijven stimuleren .

Sport blijft voor Ladyfit immers niet alleen een doel, maar ook een middel!