Mantelzorg

Op 17 mei jl. was er een Themabijeenkomst voor en over Mantelzorgers, ‘Wat heb je nodig als mantelzorger?’

Widad Diouri (Ladyfit) is voorzitter en leidt ons door de bijeenkomst.

Ze heet iedereen welkom en stelt de vraag:
Wat hoop je uit deze bijeenkomst mee te nemen? Waar hoop je antwoord op te krijgen?
Reacties:
– Meer informatie over mantelzorg
– Wanneer heb je het recht om mantelzorg te krijgen / geven
– Wat zijn je rechten als mantelzorger?
– Wat verwacht men van een mantelzorger?
– Ben je automatisch mantelzorger? In elke cultuur?
– Wat kan ik als mantelzorger aan hulp verwachten? (financieel, middelen)
– Kijken of er na 15 jaar mantelzorgen iets veranderd is
– Opvang voor de kinderen als de mantelzorger een uitje gaat doen
– Wat betekent mantelzorg voor wie?
– Wat houdt mantelzorgen in? Wanneer ben je precies mantelzorger?
– Informatie om mee te nemen in de wijk als ambassadeur
– Welke faciliteiten zijn er voor mantelzorgers?

Na deze inventarisatie geeft Jennifer Latupeirissa (U-Centraal) een presentatie met de titel: Wat heb je nodig als mantelzorger? (zie bijlage 1).

De aanwezige vrouwen schrijven op briefjes, wat zij denken dat taken van mantelzorgers zijn.
Ze noemen onder andere: zorg overnemen; inname van medicatie; boodschappen en koken; schoonmaken; bezoekjes afleggen; begeleiding; pedicure, lichaamsverzorging; administratie; mee naar de dokter; regelen dat er thuiszorg en dagbesteding komt; geheugen zijn voor partner met dementie.
Na de presentatie wisselen we ervaringen uit.

Samenvatting:
• Veel vrouwen hebben ervaring met mantelzorg, voor man, schoonmoeder, ouders.
• De druk vanuit de omgeving is soms groot: ‘het wordt van je verwacht dat je zorgt en je komt niet aan jezelf toe’. Ervaring dat men daardoor geen eigen regie kan nemen.
• Je moet ook je eigen grenzen stellen en soms dingen laten zitten, zodat anderen het oppakken. Dat is moeilijk, er is vanuit de vorige generatie (schoon-ouders) veel argwaan omdat zij niet weten wat er aan voorzieningen is.
• Ieder heeft eigen behoefte en ervaringen.
• Men loopt aan tegen de ervaring dat er geen ondersteuning mogelijk is, omdat moeder bij dochter inwoont, terwijl dochter fulltime werkt.
• Het is mooi als je taken kunt verdelen over meerdere mensen, bv iemand die regelmatig langs gaat, iemand die dagelijkse zorg doet en iemand die de post doet en de bankzaken en alle regelingen met gemeente etc.

In de pauze geeft Karima van Ladyfit een zumbales, om te laten zien hoe belangrijk bewegen is..

Veel vrouwen bewegen mee!

Marjan Poort en Hâle Gürbüz vertellen: Wat kan het Buurtteam Sociaal voor je betekenen?
Er is een Buurtteam Jeugd en een Buurtteam Sociaal. Er werken mensen van verschillende culturele achtergronden. Het Buurtteam Sociaal is voor volwassenen. Het team bestaat uit mensen die samen alle deskundigheid in huis hebben. Ze geven korte en lange ondersteuning. De ondersteuning is zo veel mogelijk gericht op eigen regie; er wordt bekeken wat het eigen netwerk is en kan.
In de Kanaleneiland-krant staat alle aanbod in de wijk. Deze is gratis op te halen bij het Buurtteam op de Marco Pololaan. Ook de Plus-gids met alle voorzieningen in de hele stad is daar verkrijgbaar.
Het Buurtteam Sociaal in Kanaleneiland Zuid heeft geen wachtlijst. Het buurtteam Jeugd heeft wel een wachtlijst en daar is aandacht voor.

Wat doet het buurtteam voor mantelzorgers?
Er komt bijna nooit een mantelzorger met een vraag voor ondersteuning voor zichzelf. Meestal gaat een vraag over de partner of ouder. Dan blijkt dat er een overbelaste mantelzorger is.
Boogh mantelzorgmatch: een vrijwilliger van Boogh komt savonds of in het weekend ‘oppassen’ zodat de mantelzorger er uit kan.
Boshardt heeft een kindermiddag op de Marco Pololaan.
De Buurtmakelaars van Doenja inventariseren de behoefte en kunnen dan in overleg met de gemeente of dat gerealiseerd kan worden.
Het buurtteam zou veel eerder willen kunnen signaleren dat iemand een mantelzorger is.

Het buurtteam kan ondersteuning geven bij heel veel dingen. Zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een regiotaxi en een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Over het PGB: er is veel veranderd en het is best ingewikkeld. Bewoners die op een afspraak komen, kunnen zelf iemand meenemen die het goed begrijpt. Eerst wordt een maatwerkvoorziening (indicatie) aangevraagd. Het buurtteam moet dan eerst kijken wie er uit de buurt of omgeving ingezet kan worden. Als er dan een maatwerkvoorziening wordt afgegeven, wordt bekeken of dat in een PGB of in natura
Wel PGB als er echt noodzakelijke hulp en ondersteuning nodig is. Dat is per situatie en persoon verschillend. Als je een PGB hebt, moet er een werknemer en een werkgever zijn. Dat PGB moet beheerd worden. Het is mogelijk om als partner een PGB te krijgen, maar soms is zorg in natura misschien wel handiger. Zorg in natura betekent dat er zorgverleners uit de wijk kunnen worden ingezet. Bij ziekte wordt de hulpverlener dan bijvoorbeeld vervangen; als je een PGB hebt, moet je dat zelf regelen. De inzet van een wijkverpleegkundige kan ook ontlastend zijn voor de mantelzorger.
Ook dagbesteding valt onder een maatwerkvoorziening. Bij beginnende dementie wordt een maatwerkvoorziening makkelijk afgegeven. Met de regiotaxi kunnen cliënten dan worden gebracht en gehaald.
Het buurtteam heeft een overzicht van mogelijkheden, dat te vinden is in Bijlage 2.

Yasmina Karroum (U-Centraal) vertelt over het Steunpunt mantelzorg van U-Centraal.
U-Centraal organiseert veel voor mantelzorgers, vanuit het Steunpunt Mantelzorg. Zie www.u-centraal.nl/mantelzorg
Mensen die mantelzorg verlenen kunnen zich inschrijven bij U-Centraal. Daar zitten geen verplichtingen aan vast en wordt verder ook nergens doorgegeven. Daarmee krijgen ze een tijdschrift en informatie over mantelzorgen. Ze krijgen ook informatie over waarderingsdagen en kunnen daaraan meedoen. Ook als organisatie kun je een waarderingsdag aanvragen. Het betekent dat je een dag uitgaat en wordt verwend. De waarderingsdagen in in de plaats gekomen van het mantelzorgcompliment (één keer per jaar 200€).
Ieder jaar op 10 november is de landelijke mantelzorgdag waarvoor mensen zich kunnen inschrijven.
Hert Steunpunt Mantelzorg organissert mantelzorgbijeenkomsten: dit zijn lotgenotengroepen in verschillende wijken in de stad. Ze werken met thema’s van Gezonde Taal! van Taal doet meer.

Dirkje van den Berg en Ellen Visser (Taal doet meer) vertellen over Taalcoaching en Gezonde Taal!
In de hele stad is er de mogelijkheid om deel te nemen aan taalgroepen. In speciale gevallen (bijv. bij zorgtaken) is het ook mogelijk om thuis taalcoaching te krijgen. Een groep heeft als voordeel dat je samen en van elkaar leert en andere mensen ontmoet. Taal doet meer heeft ook een aanbod voor kinderen en jongeren. Hiervan loopt een aanmelding via de voorschool of school.
Voor taalcoachring voor volwassenen, kan je je aanmelden via de website www.taaldoetmeer.nl/voor-wie/cursisten
We nemen dan contact met je op om te kijken of je het beste bij Taal doet meer terecht kunt, of bij een andere organisatie. Als dat wel bij Taal doet meer is, heeft een coördinator in een wijk een gesprek met je om samen te kijken in welke groep je het beste past.
Er zijn vrouwengroepen, mannengroepen en gemengde groepen.

Afsluiting
Widad komt samen met de aanwezigen tot de conclusie dat alle vragen die aan het begin zijn gesteld, zijn beantwoord. De bezoekers erkennen dat ze onderling veel klagen, maar daar soms weinig mee doen. Widad spreekt af dat de ambassadeurs van Ladyfit dit gaan oppakken.

En tot slot vat Mahjouba de bijeenkomst heel mooi samen:
‘Pas als ik zelf gezond ben, in lichaam en geest, kan ik goed voor anderen zorgen’.