Bijeenkomst bevolkingsonderzoek

Als u een oproep krijgt

Vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst nemen minder vaak deel aan het borstkankerbevolkingsonderzoek dan andere vrouwen. Onbekendheid met borstkanker en preventie speelt hierbij een grote rol. Meer kennis is dus van levensbelang.

Maar hoe bereiken we deze vrouwen en hoe overtuig je ze van de noodzaak?

Op 13 december as. wordt er een bijeenkomst gereorganiseerd in het 3 generatie centrum (Bernadottelaan 23 in Utrecht)

Hier wordt verteld wat het onderzoek inhoudt en kunnen we verhalen delen met elkaar.

U bent van harte welkom, alleen of samen met uw vriendin, moeder of dochter.