Algemene ledenvergadering 2016

Op zondag 24 april vindt onze Algemene Ledenvergadering 2016 plaats aan de Grebbeberglaan.

Om 13.30 gaat het programma van start met een terugblik op ons lustrumjaar 2015, waarin we prachtige hoogtepunten hebben beleefd. Na het bespreken en vaststellen van de jaarrekening van 2015, wordt de begroting van 2016 overlegd en vastgesteld. Stichting Vrienden van Ladyfit zal aanwezig zijn en vertellen over de te voeren acties om Ladyfit financieel te ondersteunen.

Saida Hamdi en Meryem Arbib worden benoemd als nieuwe bestuursleden van Ladyfit. Tot slot wordt er naar de toekomst gekeken: wat staat er te gebeuren in 2016? De ALV wordt besloten met de rondvraag voor alle aanwezigen.